Www auto binare optionen


Het gebruik van meerdere indicatoren resulteert in minder transacties maar meer winst. Op deze manier poogt het aan te duiden of een onderliggende waarde in een overbought of oversold situatie verkeert. Zodoende kunt u mogelijke keerpunten vast stellen. Het in stellen aantal loopt van 1 tot een maximum van 8 transacties.